Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Produktgrupp

Medicinteknisk utrustning

English version

Medicinteknisk utrustning fyller en viktig funktion för att diagnosticera, behandla och lindra sjukdomar och skador. Hållbarhetskriterierna driver på utvecklingen av energieffektivare utrustning, minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och förlängd livslängd för produkterna.

Läs mer

Kriterierna består av generella kriterier för alla typer av utrustning (se omfattning nedan), samt produktspecifika kriterier inom några produktområden. Även förbrukningsmaterial inkluderas i de fall som dessa direkt kopplar till att utrustningen ska kunna användas.

Kriterierna omfattar följande typer av medicinteknisk utrustning:

 • Anestesi- och intensivvårdsutrustning - ventilator (CPV 33157000-5)
 • Diskdesinfektor (CPV 33191000-5)
 • Spoldesinfektor (CPV 39330000-4)
 • Datortomograf (CPV 33115100-0)
 • Hemodialysutrustning (CPV 33181100-3)
 • Diatermiutrustning (CPV 33161000-6)
 • EKG-utrustning (CPV 33123200-0)
 • Endoskopiutrustning (CPV 33168000-5, 33168100-6)
 • Autoklav/ medicinsk sterilisator (CPV 33191110-9)
 • Kuvös (CPV 33152000-0)
 • Infusionspump och sprutpump (CPV 33194110-0)
 • Intensivvårdsutrustning - aktiv befuktare (CPV 33157400-9)
 • Kirurgisk laserutrustning (CPV 33169100-3)
 • Medicinsk frys (CPV 39711120-6)
 • Medicinsk belysning (CPV 31524110-9)
 • Monitor (CPV 33195100-4)
 • MR-kamera (CPV 33111610-0)
 • Patientvärmesystem (CPV 33160000-9, 33162000-3)
 • Ultraljudsutrustning (CPV 33112200-0)
 • Röntgenutrustning inkl. mammografi (CPV 33111000-1, 33111650-2)

Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar