Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Produktgrupp

Medicinteknisk utrustning

English version

Kriterier för hållbar upphandling av medicintekniska produkter utvecklades 2012-2014 av Miljöstyrningsrådet i samråd med EU-kommissionens miljödirektorat. Kriterier och tillhörande dokument finns både på svenska och engelska. Bakgrundsmaterialet är dock enbart på engelska. Kriterier finns för följande medicinteknisk utrustning:

 • CPV 33157000-5: Anestesi- och intensivvårdsutrustning - ventilator
 • CPV 33191000-5: Diskdesinfektor
 • CPV 39330000-4: Spoldesinfektor
 • CPV 33115100-0: Datortomograf
 • CPV 33181100-3: Hemodialysutrustning
 • CPV 33161000-6: Diatermiutrustning
 • CPV 33123200-0: EKG-utrustning
 • CPV 33168000-5, 33168100-6: Endoskopiutrustning
 • CPV 33191110-9: Autoklav/ medicinsk sterilisator
 • CPV 33152000-0: Kuvös
 • CPV 33194110-0: Infusionspump och sprutpump
 • CPV 33157400-9: Intensivvårdsutrustning - aktiv befuktare
 • CPV 33169100-3: Kirurgisk laserutrustning
 • CPV 39711120-6: Medicinsk frys
 • CPV 31524110-9: Medicinsk belysning
 • CPV 33195100-4: Monitor
 • CPV 33111610-0: MR-kamera
 • CPV 33160000-9, 33162000-3: Patientvärmesystem
 • CPV 33112200-0: Ultraljudsutrustning
 • CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenutrustning inkl. mammografi

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av medicinteknisk utrustning med minskad miljöpåverkan

Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Kriteriearbete

Arbetsstart
Aug 2018
Remisstart
2019-01-30
Remisslut
2019-03-01
Publicering
Maj 2019