Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Produktgrupp

Medicinteknisk utrustning

English version

Kriterier för hållbar upphandling av medicintekniska produkter utvecklades 2012-2014 av Miljöstyrningsrådet i samråd med EU-kommissionens miljödirektorat. Kriterier och tillhörande dokument finns både på svenska och engelska. Bakgrundsmaterialet är dock enbart på engelska. Kriterier finns för följande medicinteknisk utrustning:

 • CPV 33157000-5: Anestesi- och intensivvårdsutrustning - ventilator
 • CPV 33191000-5: Diskdesinfektor
 • CPV 39330000-4: Spoldesinfektor
 • CPV 33115100-0: Datortomograf
 • CPV 33181100-3: Hemodialysutrustning
 • CPV 33161000-6: Diatermiutrustning
 • CPV 33123200-0: EKG-utrustning
 • CPV 33168000-5, 33168100-6: Endoskopiutrustning
 • CPV 33191110-9: Autoklav/ medicinsk sterilisator
 • CPV 33152000-0: Kuvös
 • CPV 33194110-0: Infusionspump och sprutpump
 • CPV 33157400-9: Intensivvårdsutrustning - aktiv befuktare
 • CPV 33169100-3: Kirurgisk laserutrustning
 • CPV 39711120-6: Medicinsk frys
 • CPV 31524110-9: Medicinsk belysning
 • CPV 33195100-4: Monitor
 • CPV 33111610-0: MR-kamera
 • CPV 33160000-9, 33162000-3: Patientvärmesystem
 • CPV 33112200-0: Ultraljudsutrustning
 • CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenutrustning inkl. mammografi

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av medicinteknisk utrustning med minskad miljöpåverkan

Miljömål

Miljöaspekter

 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Medverkande parter

Upphandlare: Central Project Management Agency (Litauen), CONSIP (Italien), Karolinska Universitetssjukhuset, Landstinget Blekinge, Landstinget i Värmland, Landstinget Östergötland, Locum, Norrlands Universitetssjukhus, Region Halland, Region Skåne, Södersjukhuset, Västra Götalandsregionen, Örebro Läns Landsting. Leverantörer: AD MediCal, Albemarle, Bayer Material Science, Baxter Healthcare, CEFIC, Fresenius Medical Care, Gambro, GE Healthcare, Getinge, Irradia, Johnson & Johnson, Karl Storz, Medcore, Medtronic, Melag, Miele Professional, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Toshiba Medical Systems Corporation, Zeiss. Myndigheter: Andalusian Public Health Service (Spanien), Department of Health (UK), DG Enterprise, DG Environment, DG SANCO, Energimyndigheten, Federal Ministry of Health (Tyskland), KEMI, Läkemedelsverket, Ministry of Health (Slovenien), Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten. Branschorganisationer: COCIR, Eucomed, Eurofer, Plastics Europé, PVC Informationsrådet, Swedish Medtech. Miljöorganisationer: Healthcare Without Harm, Läkare för miljön. Andra deltagande organisationer: Läkarförbundet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Svensk Elstandard, Läkaresällskapet.