Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Kriterier för hållbar upphandling av medicintekniska förbrukningsartiklar utvecklas kontinuerligt inom utvalda produktområden. Områdena väljs ut på basis av använda volymer inom regioner, landsting och kommuner och/eller på grund av sina betydande miljö-och hälsoaspekter.

Läs mer

 

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen