Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av övergödande ämnen

Produktgrupp

Tvätt- och textilservice

English version

I tvätt- och textilservice ingår krav för hyra av textilier och tvätt av hyrda textilier eller tvätt av egna textilier/gods, har miljöaspekter kopplade till utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier, tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning), tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distributionen.

Läs mer

 

Energianvändning ger miljöpåverkan som global uppvärmning, försurning och övergödning. Kemikalieanvändning kan ge miljöpåverkan som ekotoxicitet och humantoxicitet. Avloppsvatten kan innehålla föroreningar från textilierna (t.ex. tungmetaller från industritvätt) och tvättkemikalierester. Många anläggningar kan fortfarande göra stora förbättringar inom miljöområdet genom att t.ex. optimera förbrukningen av energi, vatten och kemikalier.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av övergödande ämnen