Städ och kemikalier

English version

Produktområde städ och kemikalier ger stöd till de myndigheter, kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten.

Läs mer

Mer information om kemikaliekrav i upphandling hittar du här.

Mer information om upphandling av städtjänster finns här.