Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll

English version

Kemisk-tekniska produkter används inom hela den offentliga sektorn och användningen av dessa produkter påverkar både människa och miljö. Produktgruppen är uppdelad i två undergrupper; kemiska respektive kosmetiska produkter. Uppdelningen är gjord då de styrs av olika lagstiftning.

Läs mer

Kriterierna för kemiska produkter omfattar huvudsakligen produkter för tvätt, disk och rengöring. Kriterierna för kosmetiska produkter omfattar huvudsakligen tvål, hudkräm, schampo och tandkräm.

Genom att ställa krav minskas utsläppen av svårnedbrytbara ämnen till miljön samt risken för exponering av exempelvis sensibiliserande ämnen minskas. Kraven ställs huvudsakligen på egenskaper hos de ingående ämnena i produkterna. Endast i undantagsfall ställs krav på begränsning av enskilda namngivna ämnen.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för professionell hygien rengöring och underhåll

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överutnyttjande av marktillgångar