Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
Fragepratbubblor_kvinna.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll

English version

Kemisk-tekniska produkter används inom hela den offentliga sektorn och användningen av dessa produkter påverkar både människa och miljö. Genom att ställa krav minskas risken för exponering av exempelvis allergiframkallande ämnen och utsläppen av svårnedbrytbara ämnen till miljön. Kraven ställs huvudsakligen på produkters och ingående ämnens egenskaper och endast i undantagsfall ställs krav på begränsning av enskilda namngivna ämnen. I några fall anges specifika relevanta undantag från kraven.

Läs mer

Kraven för kemisk-tekniska produkter är indelade i två undergrupper, kemiska produkter och kosmetiska produkter, eftersom dessa produkttyper styrs av olika lagstiftningar.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade kemisk-tekniska produkter för professionell hygien rengöring och underhåll

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Apr 2019

Medverkande parter

Branschföreningen IIH, Diversey, Rekal, Ecolab, Landstinget i Uppsala Län, Uppsala universitet, Västra Götalandsregionen, Lahega Kemi, Lifeclean.

Kommande kriterier