Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överutnyttjande av marktillgångar

Produktundergrupp

Kemiska produkter

English version

Kemiska produkter påverkar miljön på flera olika sätt: utsläpp av farliga ämnen som kan vara svårt nedbrytbara och/eller bioackumulerande. Kemiska produkter kan även påverka hälsan, till exempel genom sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel och parfymer. Genom att ställa miljö- och hälsokrav minskar påverkan på miljö och människa vid användning av produkterna. Krav på förpackningar som gör att de lättare kan återvinnas är ett sätt att bidra till en mer cirkulär hantering av plastmaterial. Kemiska produkter omfattar främst tvätt-, disk- och rengöringsmedel, se nedan.

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överutnyttjande av marktillgångar

Omfattning

Omfattningen av kriterierna för kemiska produkter beskrivs i en produktträd-struktur.

Alla produkter som ingår i produktträdet ingår dock inte i omfattningen för kriterierna, det vill säga kriterierna kan inte användas på dessa produkttyper. Detta är angivet inom parantes bredvid dessa produkter. Produkter under punkt 3.4 Personlig hygien ingår inte, de omfattas istället av kriterierna för kosmetiska produkter.

Produktträdet har tagits fram av branschföreningen för professionell hygien och rengöring, BPHR.

För att se vilka märkningar som uppfyller de olika kraven och fungerar som bevis för dem, finns en översikt över de miljö­märkningar som uppfyller respektive krav i kriterierna för kemiska produkter.

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Tilldelningskriterier
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Kvalificeringskrav
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD