Utbildning arbetsledare

English version

Arbetet kan utföras snabbare, bättre och med bättre insikt i miljöfrågorna om man genomgått en städutbildning med miljöutbildning i.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10685

Ansvarig arbetsledare, som namnges senast vid avtalstecknande, ska ha städutbildning med miljökunskap enligt PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare), SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) eller likvärdigt.
Utbildningen ska minst innehålla områdena

  1. Service och kvalitet, inklusive faktorer som kan påverka kvalitetsnivån.
  2. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö.
  3. Städningens grunder och arbetsplanering, inklusive hygien, spridningsvägar och olika städsystem.
  4. Miljö, inklusive kemisk-tekniska produkter, dosering, kemiska begrepp, säkerhetsdatablad och pH-skalan.
  5. Redskap och maskiner, inklusive olika städmaterial samt skydds- och säkerhetsbestämmelser.
  6. Golvmaterial och underhållsmetoder, inklusive entrésystem.

Namn och bevis uppvisas vid avtalstecknande och anges i Uppföljningsformuläret.

Kravet ligger på en nivå som de flesta städföretag ska klara av. Innehållet i PRYL och SRY är specificerat för att förenkla jämförelse om likvärdig utbildning används av entreprenören. Kravet gäller under hela avtalsperioden och om personalbyte sker ska dessa personer också omfattas av kravet. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. Säkerställ att resurser finns för uppföljning av kravet.

Vid avtalsskrivning ska flera av de särskilda kontraktsvillkoren redovisas; hantering av betydande miljöaspekter, kontaktperson i miljöfrågor och utbildning av arbetsledare. Planera in tid för denna genomgång och passa på att bestämma hur framtida uppföljningsmöten ska genomföras. Det vore lämpligt att kontaktpersonen i miljöfrågor deltar vid mötet.

Det här kravet hör ihop med flera av de andra kraven; genom att ställa kraven på miljöledningssystem, kemisk-tekniska produkter, kontaktperson i miljöfrågor, hantering av betydande miljöaspekter, utbildning av arbetsledare och personal samt uppföljning säkerställs rätt kompetens och kvalitet på de produkter som används vid utförandet av tjänsten.

Kravet ligger på en nivå som de flesta städföretag ska klara av. Innehållet i PRYL och SRY är specificerat för att förenkla jämförelse om likvärdig utbildning används av entreprenören. Kravet gäller under hela avtalsperioden och om personalbyte sker ska dessa personer också omfattas av kravet. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. Säkerställ att resurser finns för uppföljning av kravet.

Vid avtalsskrivning ska flera av de särskilda kontraktsvillkoren redovisas; hantering av betydande miljöaspekter, kontaktperson i miljöfrågor och utbildning av arbetsledare. Planera in tid för denna genomgång och passa på att bestämma hur framtida uppföljningsmöten ska genomföras. Det vore lämpligt att kontaktpersonen i miljöfrågor deltar vid mötet.

Det här kravet hör ihop med flera av de andra kraven; genom att ställa kraven på miljöledningssystem, kemisk-tekniska produkter, kontaktperson i miljöfrågor, hantering av betydande miljöaspekter, utbildning av arbetsledare och personal samt uppföljning säkerställs rätt kompetens och kvalitet på de produkter som används vid utförandet av tjänsten.

Kravet ligger på en nivå som de flesta städföretag ska klara av. Innehållet i PRYL och SRY är specificerat för att förenkla jämförelse om likvärdig utbildning används av entreprenören. Kravet gäller under hela avtalsperioden och om personalbyte sker ska dessa personer också omfattas av kravet. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. Säkerställ att resurser finns för uppföljning av kravet.

Vid avtalsskrivning ska flera av de särskilda kontraktsvillkoren redovisas; hantering av betydande miljöaspekter, kontaktperson i miljöfrågor och utbildning av arbetsledare. Planera in tid för denna genomgång och passa på att bestämma hur framtida uppföljningsmöten ska genomföras. Det vore lämpligt att kontaktpersonen i miljöfrågor deltar vid mötet.

Det här kravet hör ihop med flera av de andra kraven; genom att ställa kraven på miljöledningssystem, kemisk-tekniska produkter, kontaktperson i miljöfrågor, hantering av betydande miljöaspekter, utbildning av arbetsledare och personal samt uppföljning säkerställs rätt kompetens och kvalitet på de produkter som används vid utförandet av tjänsten.

Den här typen av utbildning säkerställa att de städmetoder och kemikalier som används, används på rätt sätt. De sex punkter som utbildningen måste innehålla säkerställer att de olika delar som krävs för att kvalitetssäkra kompetens inom miljö, metodval mm.
Den här typen av utbildning säkerställa att de städmetoder och kemikalier som används, används på rätt sätt. De sex punkter som utbildningen måste innehålla säkerställer att de olika delar som krävs för att kvalitetssäkra kompetens inom miljö, metodval mm.
Den här typen av utbildning säkerställa att de städmetoder och kemikalier som används, används på rätt sätt. De sex punkter som utbildningen måste innehålla säkerställer att de olika delar som krävs för att kvalitetssäkra kompetens inom miljö, metodval mm.
  • KravID: 10685
  • Versionsdatum: 2014-05-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.