Utbildning personal

English version

Arbetet kan utföras med bättre insikt i miljöfrågorna om man genomgått en städutbildning med miljöutbildning i. De sex punkter som utbildningen måste innehålla säkerställer att de olika delar som krävs för att kvalitetssäkra kompetens inom miljö, metodval mm.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10857

Samtlig personal som ska arbeta för aktuellt kontrakt ska senast sex månader efter avtalsstart ha städutbildning med miljökunskap enligt PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare), SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) eller likvärdigt.

Utbildningen ska minst innehålla områdena:

  1. Service och kvalitet, inklusive faktorer som kan påverka kvalitetsnivån.
  2. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö.
  3. Städningens grunder och arbetsplanering, inklusive hygien, spridningsvägar och olika städsystem.
  4. Miljö, inklusive kemisk-tekniska produkter, dosering, kemiska begrepp, säkerhetsdatablad och pH-skalan.
  5. Redskap och maskiner, inklusive olika städmaterial samt skydds- och säkerhetsbestämmelser.
  6. Golvmaterial och underhållsmetoder, inklusive entrésystem.

Kravet gäller också vid eventuellt byte av personal. När personalen byts ut ska städutbildning enligt ovan ha genomgåtts senast två månader efter bytet.

Förslag till bevis

Namn och bevis uppvisas senast sex månader efter avtalsstart och anges i Uppföljningsformuläret.

Städbranschen går mot att fler och fler medarbetare har genomgått en utbildning med miljökunskap, men det är viktigt att vara medveten om att det kan upplevas som ett krav som kan vara svårt att uppnå, varför kravet också ligger som Avancerad nivå.

Det är ganska vanligt att städentreprenörerna tar fram egna interna utbildningar för personalen och det är viktigt att kontrollera att även interna utbildningar innehåller miljökunskap motsvarande PRYL och SRY. För att förenkla jämförelse är innehållet i PRYL och SRY sammanfattat i punkterna 1-6.

När kravet ska vara uppfyllt avgörs av vilken typ av objekt det gäller. Om det är ett sjukhus som ska städas kan det till exempel vara nödvändigt att personalen ska vara utbildad från avtalsstart, ändra i så fall i kravet så att det passar det objekt som ska upphandlas. Om personalen byts ut är det viktigt att kontrollera att den nyanställda/utbytta personalen också har rätt utbildning. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. För att ha kontroll över vilka personer som arbetar på objektet kan man ställa krav på att det ska finnas en loggbok över personalen inklusive vilka utbildningar som varje person har genomgått.

Städbranschen går mot att fler och fler medarbetare har genomgått en utbildning med miljökunskap, men det är viktigt att vara medveten om att det kan upplevas som ett krav som kan vara svårt att uppnå, varför kravet också ligger som Avancerad nivå.

Det är ganska vanligt att städentreprenörerna tar fram egna interna utbildningar för personalen och det är viktigt att kontrollera att även interna utbildningar innehåller miljökunskap motsvarande PRYL och SRY. För att förenkla jämförelse är innehållet i PRYL och SRY sammanfattat i punkterna 1-6.

När kravet ska vara uppfyllt avgörs av vilken typ av objekt det gäller. Om det är ett sjukhus som ska städas kan det till exempel vara nödvändigt att personalen ska vara utbildad från avtalsstart, ändra i så fall i kravet så att det passar det objekt som ska upphandlas. Om personalen byts ut är det viktigt att kontrollera att den nyanställda/utbytta personalen också har rätt utbildning. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. För att ha kontroll över vilka personer som arbetar på objektet kan man ställa krav på att det ska finnas en loggbok över personalen inklusive vilka utbildningar som varje person har genomgått.

Städbranschen går mot att fler och fler medarbetare har genomgått en utbildning med miljökunskap, men det är viktigt att vara medveten om att det kan upplevas som ett krav som kan vara svårt att uppnå, varför kravet också ligger som Avancerad nivå.

Det är ganska vanligt att städentreprenörerna tar fram egna interna utbildningar för personalen och det är viktigt att kontrollera att även interna utbildningar innehåller miljökunskap motsvarande PRYL och SRY. För att förenkla jämförelse är innehållet i PRYL och SRY sammanfattat i punkterna 1-6.

När kravet ska vara uppfyllt avgörs av vilken typ av objekt det gäller. Om det är ett sjukhus som ska städas kan det till exempel vara nödvändigt att personalen ska vara utbildad från avtalsstart, ändra i så fall i kravet så att det passar det objekt som ska upphandlas. Om personalen byts ut är det viktigt att kontrollera att den nyanställda/utbytta personalen också har rätt utbildning. Hur byte av personal ska ske regleras ofta i andra delar av upphandlingsdokumenten. För att ha kontroll över vilka personer som arbetar på objektet kan man ställa krav på att det ska finnas en loggbok över personalen inklusive vilka utbildningar som varje person har genomgått.

  • KravID: 10857
  • Versionsdatum: 2014-05-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.