Ställ miljö- och sociala krav på rätt sätt

Det finns olika sätt att ställa miljökrav i upphandlingsprocessen.

Upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att beakta miljökrav i alla delar av upphandlingsprocessen. Innan de nya direktiven trädde i kraft 2014, fanns det möjlighet att ta miljöhänsyn vid upphandlingar genom rättspraxis. I de nya direktiven har denna möjlighet förtydligats.

Miljöhänsyn kan tas i olika delar av upphandlingsprocessen, beroende på vad syftet med kravet är. Upphandlingslagstiftningen ger uttryckliga möjligheter att ta miljöhänsyn. Här kan du få reda på om och var i upphandlingsprocessen möjlighet finns att ta miljöhänsyn.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information