Tjänsteupphandlingar – när är det relevant med hållbarhetskrav?

  • Bedöm om utförandet av tjänsten innebär en miljöpåverkan
  • Krav kan enbart ställas på sådant som omfattas av uppdraget

För att ett miljökrav ska vara proportionerligt ska det fylla ett syfte och knutet till kontraktsföremålet. Ska man göra en upphandling av tjänster bör först en bedömning göras om tjänstens utförande innebär någon miljöpåverkan. I vissa fall kan det vara relevant att ställa miljökrav, exempelvis vid transport-, städ- och bevakningstjänster, medan typiska ”intellektuella tjänster” många gånger har en marginell direkt miljöpåverkan. Se modell nedan:

Tjänsteupphandlingar – när är det relevant med hållbarhetskrav?

Vissa ”intellektuella tjänster”, såsom arkitekter, byggkonsulter etc., kan däremot ha en betydande indirekt miljöpåverkan genom de råd/förslag/konstruktionslösningar etc. som de levererar. I dessa typer av upphandlingar är det viktigt att ställa krav på konsultens kompetens/erfarenhet vad gäller miljöhänsyn vid genomförandet av tjänsten.

Senast uppdaterad: