Miljökrav på transporter

En huvudregel är att transportdelen i de flesta fall utgör en marginell del av en varuupphandling och därmed inte har tillräcklig koppling till föremålet för upphandling.

  • Ge goda förutsättningar för alla att lämna anbud
  • Undersök om transporten kan ske i egen regi
  • Upphandla transporten för sig

Krav på korta avstånd eller ”närproducerat” är i princip alltid otillåtet om det inte fyller ett specifikt behov såsom vissa laboratorieanalyser. Ovidkommande korta leveranstider kan också vara diskriminerande. Det är däremot fullt möjligt att träffa avtal med lokala och mindre företag om de har lämnat anbud och kan antas på konkurrensmässiga grunder.

Om man gör en upphandling av transporttjänst kan däremot miljökrav i stort sett alltid ställas och om varan separeras från leveransen.

Här finner du Upphandlingsmyndighetens miljö- och sociala krav på fordon och transporter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information