• Giftfri_barn_klossar_topp.jpg

Giftfri förskola

Vi har, på uppdrag av regeringen, tagit fram stöd och kriterier som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. 

Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Eftersom de är små, växer och utvecklas, är barn extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. 
Mer information om kemikalier finns här. 
Här hittar du Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag.

Hållbarhetskriterier Giftfri förskola

Hållbarhetskriterierna består av krav inom följande produktområden:

  1. Leksaker och hobbymaterial
  2. Möbler
  3. Textilier

Kraven finns på två nivåer

Alla krav finns framtagna på basnivå och för en del krav finns även avancerad nivå. Välj kravnivå utefter era behov, målsättningar och tillgängliga resurser.

Krav inom andra produktområden

Det finns även andra produktområden där det kan vara relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling till förskolor.

Byggmaterial (inklusive golv)

Det finns kriterier för att göra materialval vid upphandling av material för byggande och renovering.
Du hittar byggkriterierna genom vår kriteriewizard. Öppna kriteriewizarden och välj produktområde Bygg och fastighet, därefter produktgrupp Lokaler eller Flerbostadshus, därefter undergrupp Totalentreprenad. Välj sedan nivå Bas eller Avancerad och i samma bild väljer du även Filtrera på kategori, filtrera då på Materialval.


Städtjänster och kemtekniska produkter

Det finns en vägledning och kriterier som stöd för upphandling av städtjänster. Det finns även kriterier finns för kemisk-tekniska produkter.
Livsmedel Det finns upphandlingskriterier för många olika produktgrupper inom livsmedelsområdet, som kan användas vid upphandling till förskolan.
Elektronik Det finns upphandlingskriterier för datorer och bildskärmar samt information om hur det går att ställa krav vid upphandling av läsplattor.

Stöd till beslutsfattare, upphandlare och förskolepersonal

På våra webbsidor under Giftfri förskola kan du läsa mer om varför giftfri omgivning är viktigt för barn och få en inblick i beslutsfattarens roll för att skapa en giftfri förskola. Du kan ta del av information om hur du som upphandlare kan upphandla för en giftfri förskola och hur du som förskolepersonal beställer varor för en giftfri förskola.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Dator_biblioteket.jpg

Kriteriebiblioteket

I kriteriebiblioteket finns hållbarhetskraven med tillhörande information.

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Ladda hem krav

Ett verktyg för att i sex steg skräddarsy din kravspecifikation och ladda hem de krav du önskar.

Till kriterie-wizard