Nationella substitutions­gruppen

Nationella substitutions­gruppen för kemikalier i varor har som mål att minska mängden farliga ämnen i hälso- och sjukvårds­artiklar.

När upphandlare och avropare väljer varor från substitutionslistan hjälper de samtidigt till att driva fram innovationer inom kemikalieområdet.

Gruppen består för närvarande av följande landsting och regioner: Stockholm, Sörmland, Jönköping, Dalarna, Gävleborg, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Norrbotten, Örebro, Uppsala, Västernorrland samt Värmland.

Regioner, kommuner och statliga myndigheter är välkomna att delta i arbetet.

Gruppen jobbar aktivt med substitution och kommunikation och har tagit fram verktyg för att öka utbudet av miljö- och hälsoanpassade produkter på marknaden.
En systergrupp till denna grupp är Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter, som samordnas av Västra Götalandsregionen.

 Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter

Senast uppdaterad:

Relaterad information