Varför hållbar upphandling

Hållbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) innebär att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln.

Man tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan även sett till samhället i sin helhet samtidigt som man minimerar skador på miljön.

Rätt utförd uppnår man en lämplig balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling – social, miljömässig (ekologisk) och ekonomisk hållbarhet - vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.