Textilia AB 2012 års Utmärkt Hållbar Leverantör

I går på konferensen Hållbar Upphandling delade Miljöstyrningsrådet ut pris till Textilia AB för att de ställer tuffa krav på såväl sin egen verksamhet som på sina underleverantörer för att skapa en hållbar utveckling och därmed leverera hållbara tjänster till sina kunder.

Vi ser att vårt drivande arbete med att minska miljöpåverkan och ta sociala hänsyn lönar sig. Såväl för vår egen verksamhet som för våra kunder och underleverantörer. Då är det extra roligt att få ta emot detta pris, berättar Tomas Bergström på Textilia.

Under konferensen diskuterade politiker, talare och konferensdeltagare hur innovativ och transformativ upphandling kan bidra till en hållbar utveckling. Det konstaterades bland annat att konkreta visioner och mål är en av nyckelfaktorerna för att lyckas. Samt att omsätta målen i praktiken. Detta är något Textilia gör.

Textilia har konkreta visioner och mål. De kan visa tydliga resultat på uppnådda miljövinster. De har bland annat har räknat ut att de har minskat utsläpp från fossil koldioxid från produktion och transporter med 51% och vattenförbrukningen har sänkts med 35 %, berättar Sven-Eric Hargeskog, Affärskollegan och medlem i den oberoende juryn.

Det är femte gången Miljöstyrningsrådet delar ut priset. De har två priser; Utmärkt Hållbar Upphandlare och Utmärkt Hållbar Leverantör. Den upphandlande organisationen som vann årets pris är Malmö stad.

Vi har instiftat priserna för att lyfta fram organisationer som arbetar aktivt med hållbar upphandling och därmed bidrar till en hållbar framtida, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

Juryns motivering lyder:

Textilia vinner årets pris för Utmärkt Hållbar Leverantör för deras konkreta visioner och mål. De kan visa tydliga resultat på uppnådda miljövinster där de bland annat har räknat ut att de har minskat utsläpp från fossil koldioxid från produktion och transporter med 51 procent och vattenförbrukningen har minskat med 35 procent..

Textilia arbetar enligt Landstingens uppförandekod för att själva kunna ställa krav på sina underleverantörer. De har under de senaste tre åren genomfört inspektioner i bland annat Indien, Moldavien, Kina, Litauen och Lettland.

Textilia arbetar drivande med miljö och sociala frågor för att utmana markanden till en mer hållbar utveckling och är därför en värdig vinnare av 2012 års pris.

För mer information om priserna och konferensen kontakta Susanne Lång, biträdande kommunikationschef på konkurrensverket 0708 96 88 81.

Senast uppdaterad: