Beräkna miljövinst genom nyttokalkylatorer

Det lönar sig för ekonomin såväl som för miljön att ställa miljökrav i offentlig upphandling. Med hjälp av våra nyttokalkylatorer kan du få siffror på hur mycket pengar, energi och klimatpåverkan (koldioxidutsläpp) du kan spara genom att ställa miljö- och energikrav i din upphandling.

Kraven kan ställas med olika ambitionsnivåer. Inom vissa produktområden finns både baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav utarbetade.

Välj nyttokalkylator för produktområde:

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Solceller.jpg

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.

Plantage.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.