Nyttokalkylator Dryckesautomater

Använd denna nyttokalkylator för att räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av dryckesautomater för varm dryck.

Livscykelanalyser visar att ca 87 % av kaffeautomaternas negativa klimatpåverkan härrör från elanvändning i samband med drift. Därför är det relevant att ställa krav kring energianvändning vid upphandling av automaterna.

Förutom energikrav bjuder kraven för dryckes- och varuautomater även möjlighet att formulera krav kring utförande av tjänster kopplat till automaterna och krav på livsmedlen (kaffe, te, chokladpulver med mera).

Välj mellan tre nivåer för att se hur ni kan minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och driftkostnaden från denna typ av utrustning.

Kostnaden är beräknad på elpriset 1kr/kWh. Den mängd el som sparas i kWh motsvarar samma siffra i svenska kronor, det vill säga en inbesparad kilowattimme motsvarar en inbesparing på en krona.
Utsläppen är beräknade på 0,09 kg koldioxid per kWh och bygger på elproduktion enligt nordisk elmix.

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

Genom att ställa miljökrav sparar du

Så här mycket sparar du
Energianvändning
(kWh/år)
Kostnad för
el/år (SEK)
Klimatpåverkan
(kg CO2/år)
Energiklass
Vald kravnivå:
Du sparar årligen