Nyttokalkylator Fordon

Använd vårt verktyg för att räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av fordon.

Välj mellan tre nivåer av krav på lätta fordon för att se hur mycket du kan minska miljöpåverkan och samtidigt sänka kostnaderna. Genom att ställa krav kan du minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och driftkostnaden.

2013 var de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar på den svenska marknaden 136 g CO2/km (Trafikverket), medelvikten på nya fordon var 1589 kg. I kalkylatorn jämförs kriterienivåerna med ett konventionellt fordon med dessa medelvärden. Beräkningarna i kalkylatorn utgår från upphandlingskriteriernas kravnivåer och baseras på fordon som drivs med bensin eller diesel. Bränslekostnaden per liter anges som ett medelvärde för priset på bensin och diesel.

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

kr / liter
Så här mycket sparar du
Bränslekostnad
per år (SEK)
Klimatpåverkan
(kg koldioxid/år)
Konventionella fordon
Vald nivå
Du sparar årligen
Sparade kWh
Årlig energiförbrukning (vald kravnivå)