Nyttokalkylator Inomhusbelysning

Denna kalkylator räknar ut nyttan med att ställa miljökrav på platsbelysning. Kalkylatorn visar hur mycket du under 10 års tid kan minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och driftkostnaden.

Denna kalkylator räknar ut nyttan med att ställa miljökrav på platsbelysning. Kalkylatorn visar hur mycket du under 10 års tid kan minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och driftkostnaden.

Energivinsterna sker genom att välja olika typer av ersättning till glödlampor i befintliga platsarmaturer. Att byta armatur, samt installera styrningsfunktioner, kan ge ännu större energivinster.

En ljuskällas energianvändning i driftläge motsvarar ur ett livscykelperspektiv ca 90 % av produktens totala miljöpåverkan. Möjligheterna att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem är mycket stora. En modern belysningsanläggning kan sänka energianvändningen med ca 80 % jämfört med en 10-15 år gammal anläggning.

Byte av svenska belysningssystem skulle kunna minskade de nationella koldioxidutsläppen med ca 3 miljoner ton, vilket motsvarar ca en femtedel av Sveriges mål till 2020, och samtidigt sänka förekomsten av kvicksilver i ljuskällorna. Både LED- och halogenlampor är, till skillnad mot lågenergilampan, fria från kvicksilver. Använd gärna Konkurrensverkets kriterier och LCC-kalkyl vid upphandling av nya belysningssystem.

Kalkylen utgår från en konventionell halogenlampa, energiklass C. I kolumnen "total kostnad" ingår kostnaden för inköp och drift. Kostnaden är beräknad på elpriset 1kr/kWh. Den mängd el som sparas i kWh motsvarar alltså samma värde i svenska kronor, det vill säga en inbesparad kilowattimme motsvarar en sparad krona.
Koldioxidsläppen är beräknade på 0,09 kg koldioxid per kWh och baseras på elproduktion enligt nordisk elmix.

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

Genom att ställa miljökrav sparar du

Så här mycket sparar du
Energianvändning (Kwh/10år) Total kostnad (SEK/10 år)
LED lampa

Dessutom: Om du väljer LED lampan är den både kvicksilverfri och snabbstartad