Nyttokalkylator Kött

Prova klimatkalkylatorn för kött när du ska upphandla animaliska livsmedel. Välj produkt, fyll i tänkt volym och få reda på hur mycket koldioxidutsläpp inköpen genererar.

Du kan jämföra olika köttprodukter och snabbt ta reda på vad det innebär att byta till en köttsort som har lägre klimatpåverkan eller minska andelen kött i varje portion.

Den svenska livsmedelskonsumtionen står för ca 25 % av medelsvenskens klimatpåverkan. Kött är den enskilt störst bidragande produktgruppen och står, från gård till bord, för cirka hälften den totala klimateffekten. Att ställa krav och styra vad som upphandlas och konsumeras har stor potential för människa, djur och miljö.

Kraven för animaliska livsmedel syftar dels till att minska negativ miljöpåverkan, användning av antibiotika och förekomst av salmonella, dels till att öka djurens välfärd, spårbarhet och biologisk mångfald.

Klimatpåverkan kan sänkas med hjälp av en tydlig strategi genom hela livsmedelshanteringen. "KliMat" - trappan ger dig vägledning om hur detta kan åstadkommas genom minskad köttkonsumtion, val av kött och Upphandlingsmyndighetens krav för att minska svinnet.

Med "köttkalkylatorn" kan du beräkna hur klimatpåverkan från er köttkonsumtion kan sänkas genom att byta köttprodukt, minska andelen kött och ställa krav på minskat svinn.

OBS! Du behöver skriva in en tillräckligt stor mängd kött för att kalkylatorn ska ge utslag.

Hållbarhetskrav för livsmedel
Avgränsningar och förutsättningar i kalkylatorn för kött

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

Använd "KliMat"-trappan för att minska matens klimatpåverkan

Sänk matens klimatpåverkan ytterligare genom att:

Så här mycket sparar du
Köttprodukt Totalt ton CO2 utsläpp Minska svinn
med %
Minskad konsumtion
med %
Ackumulerat ton CO2 utsläpp