Nyttokalkylator Projektorer

Minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och driftkostnaden genom att använda Miljöstyrningsrådets miljökrav på projektorer.

Projektorernas största energianvändning sker i samband med drift. Genom att upphandla utrustning med egenskaper och funktioner som säkerställer energisnål drift finns en god potential att spara energi, kostnader och minska miljöpåverkan.

Energikriterierna för projektorer ställer krav på ekoläge, automatisk avstängning och energikrav i driftläge.

  • Ekoläge (eco mode), reducerar ljusstyrkan med ca 20 % jämfört med normal drift, ökar lampans livslängd och bidrar till sänkt ljudnivå, "Baskrav".
  • Automatisk avstängning, projektorn går, efter vald tidsperiod, ned i standbyläge när gränssnittet till video eller dator har frånkopplats, "Baskrav".
  • Energikrav för driftläge, utifrån bildstorlek, baseras på senaste version av TCO Certified projectors, "Avancerat krav".

Kriterierna kan tillsammans bidra till att sänka energianvändningen för projektorer med ca 40 %.

Genom att även använda kriterier avseende kvicksilverfria projektorer och låg bullernivå kan miljöpåverkan minska ytterligare och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö skapas.

Kostnaden är beräknad på elpriset 1kr/kWh. Den mängd el som sparas i kWh motsvarar samma siffra i svenska kronor, det vill säga en inbesparad kilowattimme motsvarar en inbesparing på en krona.

Utsläppen är beräknade på 0,09 kg koldioxid per kWh och bygger på elproduktion enligt nordisk elmix.

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

Genom att ställa miljökrav sparar du

Så här mycket sparar du
Du sparar årligen
Minskad energianvändning kWh/år:
Minskad elkostnad (drift) SEK/år:
Minskade utsläpp av kg koldioxid/år: