Nyttokalkylator TV

Använd vårt verktyg för att räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av TV.

Välj mellan tre nivåer för att se hur ni kan minska energianvändning, koldioxidutsläpp och driftkostnader.

Kostnaden är beräknad på elpriset 1kr/kWh. Den mängd el som sparas i kWh motsvarar samma siffra i svenska kronor, det vill säga en inbesparad kilowattimme motsvarar en inbesparing på en krona. 


Utsläppen är beräknade på 0,09 kg koldioxid per kWh och bygger på elproduktion enligt nordisk elmix.

Denna kalkylator är baserad på en tidigare version av kraven för TV. Läs mer om den senaste versionen av upphandlingskraven för AV-produkter.

 

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

Genom att ställa miljökrav sparar du

Så här mycket sparar du
Energianvändning
(kWh/år)
Kostnad för
el/år (SEK)
Klimatpåverkan
(kg CO2/år)
Vald tv:
Vald kravnivå:
Du sparar årligen