Startsida

Ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans LOV

Senast uppdaterad: 2023-08-31

Uppdraget omfattar målgruppen personer som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL samt insatser om ledsagarservice eller avlösarservice enligt LSS. Uppdraget omfattar även personer som beviljats personlig assistans enligt LSS, 9 § 2 p och/eller beviljats personlig assistans via Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS). Ansökan kan lämnas för antingen ledsagarservice, avlösarservice eller personlig assistans eller för alla insatstyperna samtidigt.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lidingö stad
Kommun
Lidingö stad
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2023-08-31
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
OSN/2019:219

Kontaktpersoner