Start

Information med anledning av covid-19

Här samlar vi information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Olika myndigheters roller och stöd

Offentliga affärers roll i samband med covid-19-pandemin

Spridningen av sjukdomen covid-19 har stor påverkan på samhället. Offentliga inköp är en förutsättning för att klara försörjningen av nödvändigt material och utrustning i hälso- och sjukvård. Då måste inköpen kunna ske effektivt och snabbt.

Samtidigt har de offentliga inköpen en stabiliserande effekt på ekonomin. Det görs offentliga inköp för över 700 miljarder kronor per år i vanliga fall och det här är köp som är viktiga att de fortsätter även i den här situationen.

Som upphandlande organisation är det nu extra viktigt att ha dialog med sina leverantörer om hur organisationens behov kan ha förändrats och om leverantörernas förmåga att leverera på befintliga avtal har påverkats. Det är upphandlande organisationer och deras leverantörer som tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera smittspridningen och de effekter som uppstår i spåret av den.

Svar på aktuella frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Svar på aktuella frågor

Stöd för upphandling i akuta situationer

Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer som den nu rådande covid-19-pandemin. På dessa sidor hittar du stöd för din upphandling.

Upphandling i akuta situationer

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin

På denna sida redogör vi på Upphandlingsmyndigheten för vår uppfattning om ändringar av kontraktsvillkoren som upphandlingsreglerna tillåter i den rådande situationen.

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

De nödvändiga åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av det nya coronaviruset får stor påverkan på ekonomin. Vissa branscher drabbas extra hårt. Tillfälliga statsstödsregler har därför införts som ger större möjligheter. Allt statsstöd ska godkännas av kommissionen.

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Finansiering av regionala flygplatsers kostnader till följd av covid-19-pandemin

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19

Våra nyheter

Med anledning av covid-19-pandemin publicerar vi nyheter och råd löpande på vår webbplats. Här samlar vi våra viktigaste nyheter.