Start

Procure2Innovate

Upphandlingsmyndigheten deltar i ett EU-projekt om kompetenscenter för innovationsupphandling. Projektet handlar om att utbyta erfarenheter och goda idéer, att bygga upp och stödja kompetenscenter i fem EU-länder samt att stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.

Projektet pågår i fyra och ett halvt år, fram till 30 juni 2022. I projektet representeras Sverige som kompetenscenter av Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. 

Projektet Procure2innovate består av ett konsortium innehållande tio EU-länder. Sverige är ett av de fem länder som har ett etablerat kompetenscentrum inom innovationsupphandling. Övriga länder är Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike. De fem länder som ska starta kompetenscenter är Estland, Grekland, Irland, Italien och Portugal. 

Tanken är att projektet ska leda till ett nätverk av kompetenscenter för innovationsupphandling i olika EU-länder. Syftet med nätverket är att dela kunskaper, samarbeta och utbyta erfarenheter om innovationsupphandling. 

Successivt kommer fler kompetenscenter ansluta till projektet. Hittills har Litauen och Finlands kompetenscenter anslutit till Procure2Innovate. 

Relaterade länkar