Start

Procure2Innovate

Upphandlingsmyndigheten deltar i ett EU-projekt som kompetenscenter för innovationsupphandling. Projektet handlar om att utbyta erfarenheter och goda idéer, att bygga upp och stödja kompetenscenter i fem EU-länder samt att stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.

Projektet pågår i fyra år, fram till 2021. I projektet representeras Sverige som kompetenscenter av Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. 

Projektet Procure2innovate består av ett konsortium innehållande tio EU-länder. Sverige är ett av de fem länder som har ett etablerat kompetenscentrum inom innovationsupphandling. Övriga länder är Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike. De fem länder som ska starta kompetenscenter är Estland, Grekland, Irland, Italien och Portugal. 

Varje år samarbetar ett etablerat kompetenscenter med ett nytt kompetenscenter. Under 2018 samarbetade Sverige med Estland och under 2019 samarbetar vi med Portugal. År 2020 samarbetar vi med Irland och under 2021 kommer vi att samarbeta med Italien.  

Under 2018 var fokus på att dela med sig av erfarenheter. De kommande åren är planen att länderna ska testa varandras sätt att arbeta med stöd till innovationsupphandling och därefter kommer deltagarna utveckla nya stödmaterial. 

Tanken är att projektet ska leda till ett nätverk av kompetenscenter för innovationsupphandling i olika EU-länder. Syftet med nätverket är att dela kunskaper, samarbeta och utbyta erfarenheter om innovationsupphandling. 

Successivt kommer fler kompetenscenter ansluta till projektet. Hittills har Litauen och Finlands kompetenscenter anslutit till Procure2Innovate. 

Relaterade länkar