Start

Innovationsupphandlingsarenan

Regeringen har gett ett uppdrag till Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV som går ut på att forskning och innovationer snabbare ska komma ut i samhället som produkter och tjänster och därmed göra nytta. Uppdragets insatser ska bidra till tre områden; ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft och samhällets gröna omställning.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag

Upphandlingsmyndigheten ska skapa en innovationsupphandlingsarena som ska få myndigheter och enheter att genomföra fler innovationsupphandlingar. Detta i sin tur ska leda till en ökad efterfrågan på innovationer som samhället i stort kan tjäna på.

Tillsammans med PRV ska Upphandlingsmyndigheten öka kunskapen kring immateriella rättigheter hos alla som deltar i offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten ska även använda arenan till att tydliggöra att innovationsupphandling är ett effektivt sätt att driva samhällets gröna omställning.

Målgrupper för arenan är

 • Upphandlande myndigheter och enheter
 • Företag och organisationer
 • Forskare
 • Uppfinnare
 • Beställarnätverk
 • Andra aktörer inom innovation och upphandling

Vinnovas uppdrag

Vinnova ska dela ut innovationscheckar som gör det möjligt för alla aktörer att använda sig av extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning. Innovationscheckarna ska bidra till ökad kompetens inom innovationsledning, innovationsupphandling och immateriella rättigheter.

Målgrupper för innovationscheckarna är

 • Små och medelstora företag och organisationer
 • Upphandlande myndigheter och enheter
 • Forskare
 • Uppfinnare
 • Beställarnätverk
 • Andra aktörer inom innovation

Redovisning av uppdraget

Insatserna och effekterna av insatserna ska delredovisas den 31 mars 2023 och slutredovisas den 31 mars 2025.

Bakgrund till beslutet

Innovationsupphandling innebär att den som ska upphandla något frågar efter en effekt eller en funktion i stället för specifika lösningar. Samt att tydligt tillåta eller efterfråga nya lösningar. Offentlig upphandling köper in för nästan 800 miljarder kronor varje år, så effekterna av en omställning till innovationsupphandling kan ge snabba och tydligt positiva effekter i samhället. 

Innovationsupphandling kan stimulera till närmre samarbeten och kortare vägar mellan forskare, företag och offentliga aktörer. Och leda till samarbeten som snabbare ger en ökad välfärd där alla inblandade parter vinner bestående fördelar samt att vi snabbare når målen för en grön omställning av samhället.

Ibland kan extern kompetens vara nödvändig för att kunna fatta bra och väl underbyggda beslut. Den externa kompetensen kan behövas i alla olika steg inom produkt- eller tjänsteutveckling, och därför är det viktigt att stöden ska kunna användas av alla som på ett eller annat sätt jobbar med innovationsupphandling.

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring innovationsupphandlingsarenan är du varmt välkommen att höra av dig till innovationsupphandlingsarenan@uhmynd.se