Start

Arena Bygga Skola 2023

  • Event
Datum:
19 oktober 2023
Plats:
Stockholm och distans

Arena Bygga Skola – en mötesplats där vi lär oss mer och diskuterar med varandra kring några av de mest angelägna frågorna för alla som på olika sätt arbetar med skola och skolhus.

Tre av de största förväntningarna på skolor och skolhus är: vill vill att skolan ska erbjuda riktigt bra lär- och arbetsmiljöer, vi vill att skolan ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och vi vill att skolhusen ska vara en del i klimatomställningen.

Hur kan vi handla upp klimatsmart? Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten berättar.

Även på fördjupningsspåret Att handla upp klimatsmart medverkar Ola.

Mer information och anmälan