Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Att handla upp gestaltad livsmiljö - med kvalitet

Publicerad 26 januari 2021

Välkommen på Sveriges Arkitekters webbinarium som kommer att diskutera och visa exempel på upphandling av arkitekttjänster utifrån upphandlarsidans perspektiv. Upphandlingsmyndighetens jurist Zina Norin medverkar tillsammans med arkitekt Rasmus Renglin från Boverket för att berätta om ett gemensamt regeringsuppdrag och arbetet med att ta fram stöd.

Datum: 10 februari kl 08.30-10.30

Plats: online

Arrangör: Sveriges Arkitekter

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har fått ett gemensamt uppdrag att, inom regeringens politik för Gestaltad Livsmiljö, stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling.

Övriga medverkande är arkitekter med erfarenhet av upphandling av arkitekttjänster.

Anmälan till webbinariet görs på Sveriges Arkitekters webbplats