Start

Att upphandla tillgängligt och användbart genom universell utformning

Datum:
27 januari
Tid:
09.00-12.00
Plats:
Webbinarium via Zoom
Arrangör:
Lunds universitet i samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Sverige, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen Stockholm, Myndigheten för delaktighet och Upphandlingsmyndigheten.

Välkommen till ett digitalt event om offentlig upphandling, tillgänglighet och användbarhet – med workshop!

Lagen om offentlig upphandling ställer numera krav på tillgänglighet när det som upphandlas ska användas av fysiska personer.

Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet och användbarhet? Vilka krav ska eller bör ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Hur säkerställer vi att det vi upphandlar blir både tillgängligt och användbart? När och hur kan man involvera användare och leverantörer? Hur kan universell utformning användas som ett stöd i upphandlingsprocessen?

Detta event vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med offentlig upphandling. Det riktar sig även till dig som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning.

Program och anmälan  till att upphandla tillgängligt och användbart genom universell utformning