Start

Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 2: Näringslivets syn på kategoristyrning

  • Event
Datum:
14 oktober 2021
Tid:
08:30-09:30
Plats:
Online
Arrangör:
Svenskt Näringsliv

På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta andra seminarietillfälle hålls av Svenskt Näringsliv och har rubriken: Näringslivets syn på kategoristyrning

Näringslivets syn på kategoristyrning 

Vilka är fördelarna med att använda kategoristyrning och vad blir effekten?

Näringslivet har länge arbetat kategoristyrt. Begrepp som supply chain och logistik är viktiga hörnstenar. Lär dig av hur näringslivet arbetar och vad effekten kan bli för båda parter. 

Seminarieledare: Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv

Seminariesändning

Anmälan till seminariet den 14 oktober är nu stängd.

Länk till seminariet skickas på mejl till dig som anmält dig men finns även här:

Bättre affärer för 782 miljarder: Näringslivets syn på kategoristyrning (Svenskt Näringsliv)

Övriga seminarier i serien

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Påminnelse och länk skickas på mejl några dagar innan eventet till dig som är anmäld. Länk kommer också att finnas på denna sida.