Startsida

Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 3: Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Publicerad 21 juni 2021
Datum:
11 november 2021
Tid:
08:30-09.30
Plats:
Online
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten

På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta tredje och sista seminarietillfälle hålls av Upphandlingsmyndigheten och har rubriken: Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Genom att ledningen skapar förutsättningar för kategoribaserat arbetssätt kan ett större strategiskt inköpsarbete ske i hela organisationen. Det leder till att organisationen når sina verksamhetsmål, gör samtidigt goda affärer och en väl fungerande samhällsservice erbjuds.

Seminarieledare: Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten

Övriga seminarier i serien

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och vilket/vilka tillfällen du vill anmäla dig till.

Vilket eller vilka tillfällen vill du delta? *

Påminnelse och länk skickas på mejl några dagar innan eventet till dig som är anmäld. Länk kommer också att finnas på denna sida.