Start

Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 3: Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

  • Event
Datum:
11 november 2021
Tid:
08:30-09.30
Plats:
Online
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten

På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta tredje och sista seminarietillfälle hålls av Upphandlingsmyndigheten och har rubriken: Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Genom att ledningen skapar förutsättningar för kategoribaserat arbetssätt kan ett större strategiskt inköpsarbete ske i hela organisationen. Det leder till att organisationen når sina verksamhetsmål, gör samtidigt goda affärer och en väl fungerande samhällsservice erbjuds.

Seminarieledare: Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten

Medverkar gör också:

  • Emma Breheim, Luleå kommun
  • Martin Kruse, Arbetsförmedlingen
  • Ann-Sofie Lillberg, region Sörmland-Västmanland.

Tidigare seminarier i serien

Seminariesändning

Anmälan till seminariet den 14 oktober är nu stängd.
Länk till seminariet skickas på mejl till dig som anmält dig.

Inspelning från seminariet hittar du här:
Seminarium 3: Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?

Anmälan

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Webbinariet sänds via Teams. Ingen nedladdning behövs utan det går att delta via webbläsare (ditt ljud och din kamera kommer att stängas av automatiskt).