Start

Cirkulära Skånes slutkonferens

Datum:
12 november 2021
Tid:
08:50 - 12.00
Plats:
Online
Arrangör:
Hållbar utveckling Skåne och IUC Syd

Projektet Cirkulära Skåne har haft som mål att främja cirkulär upphandling i kommuner inom bland annat arbetskläder, fossilfria transporter, kemikalier och förpackningar. På slutkonferenser presenteras erfarenheter, råd och inspel vid cirkulär upphandling.

Projektet Cirkulära Skåne har även samverkat med företag för att kunna plocka upp kunskap om cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som redan finns på marknaden.

Deltagarna kommer, i paneler, få ta del av hur offentlig sektor å ena sidan och företagen å andra sidan ser på vad som behöver vara på plats för att vi ska komma framåt i offentlig cirkulär upphandling.

Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, presenterar myndighetens stöd för cirkulär ekonomi.

Anmälan till Cirkulära Skånes slutkonferens