Start

Covid 19-pandemins påverkan på globala leverantörskedjor: fokus textilindustrin

Datum:
21 oktober 2021
Tid:
10:00-11:00
Plats:
Webbinarium via Zoom
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten och Swedwatch

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker. För att kunskapen om vilka risker som är associerade med upphandlingen av olika produktgrupper – och vilka verktyg man som upphandlare kan använda sig av – anordnar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Swedwatch en webbinarieserie under hösten 2021. Välkommen att anmäla dig till det andra seminariet!

Torsdagen den 21 oktober är temat pandemins påverkan på textilindustrin i Asien. Talarna kommer att ge en bild av hur tillverkningen påverkats, med fokus på arbetstagarnas situation, och belysa hur upphandlare och leverantörer kan bidra till att förbättra villkoren. 

Talare och preliminärt program

Sanjida Shamsher, Swedwatch talar om hur coronapandemin påverkat textilsektorn och särskilt om arbetstagarnas sårbarhet. (Sanjida talar engelska.)

Babul Akter, President, Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation (BGIWF) talar om hur coronapandemin har påverkat arbetstagare i Bangladesh och deras familjer, hur arbetstagarnas situation ser ut nu när ordrar återigen rullar in, och vilken roll ackordet (International Accord) kan spela för att garantera arbetstagarnas säkerhet. (Babul talar engelska.)

Lisa Sennström, upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten, berättar om Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst och vilket stöd som myndigheten kan erbjuda för att hantera hållbarhetsrisker i leveranskedjan vid upphandling.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Anmälan

När du har anmält dig kommer du innan seminariet få en länk till Zoom som är verktyget vi använder för webbinarierna. Anmäl dig till andra seminariet senast 24 november klockan 12.00.