Startsida

Europeiska exempel på innovationsupphandling med fokus på olika delar i inköpsprocessen

Publicerad 29 juni 2021
Datum:
16 september 2021
Tid:
14:00-15:00
Plats:
Online

Välkommen till ett webbinarium där fyra europeiska innovationsexperter berättar om hur de har arbetat med innovation i upphandling.

De olika presentationerna har fokus på olika delar i inköpsprocessen.

  • Det svenska exemplet lägger fokus på behovsanalysen. Det handlar om hur det är möjligt att driva utvecklingen och införandet av AI i vården, utifrån patientens och vårdens behov. Även om att använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg.
  • Presentationen från Österrike lyfter fram användbarheten av att genomföra tester innan lösningar implementeras. Exemplet som presenteras handlar om solcellssystem i bullerskydd och hur det är möjligt att få fram den bästa lösningen genom att testa flera olika förslag.
  • Det finska exemplet fokuserar på implementering i ett exempel som handlar om en digital lösning i ett stadsbibliotek.
  • Den tyska experten berättar om hur det är att vara leverantör i ett innovationsupphandlingsprojekt.

Mer info och anmälan till webbinariet

Webbinariet är ett samarrangemang av IÖB i Österrike, KOINNO i Tyskland, KEINO i Finland och Upphandlingsmyndigheten.