Start

Fokusträff: Klimatkrav på leverantörer

Datum:
18 april 2023
Tid:
09:00-12:00
Plats:
Digitalt
Arrangör:
Sveriges allmännytta

Sveriges allmännytta anordnar en fokusträff om den fortsatta utvecklingen av klimatkrav vid nybyggnation.

Fokusträffen riktar sig till bostadsföretag och vad de kan göra för att vara aktiva aktörer när klimatkraven på byggsektorns aktörer ökar. Dagen kommer bland annat att handla om lagstiftningen kring klimatdeklaration och hur upphandlingskrav fungerar kopplat till klimat.

Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, deltar på träffen och bidrar med sin expertis på området.

Mer information och anmälan på Sveriges allmännyttas webbplats