Start

Främjande och utveckling av socialt ansvarsfull upphandling i Dalarna

  • Event
Datum:
7 februari 2023
Tid:
09:30-12:00
Plats:
Webbinarium
Arrangör:
Upphandlingsdialog Dalarna

Hur främjas socialt ansvarsfull upphandling i Dalarna och utvecklas det fler idéburna offentliga partnerskap, IOP, i regionen och kommunerna? Ett gratis webbinarium om socialt ansvarsfull upphandling med erfarenheter från Dalarna.

Sedan den 1 januari 2023 finns det ny lagstiftning som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Dessa register gör det lättare för de upphandlade myndigheterna att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Sedan några år tillbaka är det också möjligt att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar och reservera upphandlingar speciellt riktat till sociala företag. Hur har det gått och vilka är erfarenheterna?

Under webbinariet får du ta del av erfarenheter från Dalarna och vad som behöver utvecklas. Sofia Åberg från Upphandlingsmyndigheten deltar och berättar om den nya lagstiftningen och hur myndigheten ser på frågan.

Mer information och anmälan på Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats