Start

Halvdagskurs Peppol BIS e-handel

Datum:
8 maj 2023
Tid:
09:00-12:00
Plats:
Digitalt, via Teams
Arrangör:
SFTI

SFTI erbjuder en halvdagskurs på distans om Peppol BIS-e-handel meddelanden och Peppol:s infrastruktur för kommunikation.

Denna kurs ger dig mer kunskap om Peppol BIS-e-handel meddelanden och Peppol:s infrastruktur för kommunikation.

Sedan ett antal år rekommenderar SFTI ”Peppol BIS e-handel” för e-handel inom offentlig sektor. ”Peppol BIS e-handel” kan hantera alla affärsprocesser för e-handel. På sikt kommer den standard som idag är mest använd, SFTI ESAP 6 med meddelandeformatet EDIFACT, att fasas ut och ersätts av Peppol BIS e-handel med meddelandeformatet XML. Peppol:s meddelanden används inom stora delar av Europa och i övriga delar av världen, till skillnad från SFTI/ESAP som endast är en svensk standard.

Kursen riktar sig till projektledare eller systemägare för inköp och e-handel hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.

Kostnad: 1050 kr exkl. moms

Mer information om kursen och anmälan på SFTI:s webbplats

Bakom SFTI (Single Face To Industry) står Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten.