Start

Hur upphandling kan bidra till minskade utsläpp från läkemedelsindustrin

Datum:
25 november 2021
Tid:
10:00-11:00
Plats:
Webbinarium via Zoom. Länk skickas ut.
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten och Swedwatchh

För att höja kunskapen om vilka hållbarhetsrisker som är associerade med upphandlingen av olika produktgrupper – och vilka verktyg man som upphandlare kan använda sig av – anordnar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Swedwatch en webbinarieserie under hösten 2021. Nästa tillfälle, torsdagen den 25 november, riktar vi ljuset mot läkemedelsindustrin. Välkommen att anmäla dig!

Talarna kommer att belysa den omfattande problematiken med miljöfarliga utsläpp från tillverkningsanläggningar och hur upphandlare kan bidra till en förbättring genom att ställa krav på produktinformation och transparens i leverantörskedjan. 

Talare 

Yayoi Lagerqvist, Swedwatch, talar om hur läkemedelstillverkningen och det ensidiga fokuset på tillgänglighet och pris bidrar till allvarliga konsekvenser för människor och miljö. (på engelska)

Anil Dayakar, chef för den indiska civilsamhällesorganisationen Gamana, ger en bild av läkemedelstillverkningens konsekvenser i tillverkningshubben Hyderabad, Indien. (på engelska)

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs Universitet, ger ett vetenskapligt perspektiv på riskerna med utsläppen och hur upphandlare kan adressera dessa. 

Lisa Sennström, upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten, berättar om Upphandlingsmyndighetens riskanalystjänst och vilket stöd som myndigheten kan erbjuda för att hantera hållbarhetsrisker i leveranskedjan vid upphandling. 

Anmälan

När du har anmält dig kommer du innan seminariet få en länk till Zoom som är verktyget vi använder för webbinarierna. Anmäl dig till andra seminariet senast 24 november klockan 12.00.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter