Start

Informationsmöte om finansieringsmöjligheter för innovationsupphandling

Datum:
15 december
Tid:
10.00 - 11.00
Plats:
Online
Arrangör:
BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om en ny utlysning som riktar sig mot offentlig sektor som vill främja biobaserade lösningar.

Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor Steg 1

I det här erbjudandet stödjer vi organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen och vill genomföra innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Även aktörer som kan utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till sådan organisation omfattas av erbjudandet. 

Med denna utlysning vill BioInnovation ge möjlighet för aktörer inom offentlig sektor att skapa förutsättningar för nya visionära idéer och biobaserade lösningar som har potential att bidra till ett fossilfritt samhälle och främja en biobaserad ekonomi.

Läs mer om utlysningen på BioInnovations webb.

Medverkar gör:

  • Linda Swirtun, Upphandlingsmyndigheten
  • Per Edström, BioInnovation
  • Anders Holmgren, Vinnova

Under mötet kommer vi berätta om utlysningarna och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Anmäl dig här!