Start

Innovation i konkurrens

Datum:
5 oktober 2021
Tid:
14:00
Plats:
Online
Arrangör:
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och Vinnova

Vi testar nya metoder för att driva innovation i konkurrens. Genom att kommunicera behov eller aktuella samhällsutmaningar brett stimuleras marknaden som helhet och möjliggör för flera lösningar. Vi är en del av Miljömålsrådets program Staten går före som arbetar i myndighetssamverkan. Genom våra tre exempel vill vi, med detta webbinarium, inspirera till att använda marknadens aktörer för att lösa offentliga behov och samhällsutmaningar.

Maria Edholm, Vinnova, presenterar en innovativ upphandling med agenda 2030 som ledstjärna. Upphandlingen gäller klimatsmart och hållbar catering och använder smakprovning och hållbarhetsredovisning som utslagsgivande kriterier för att utse leverantör. Kontraktet baseras enbart på kvalitet för högsta klimatnytta.

Lena Stig, Naturvårdsverket, berättar hur innovationstävling kan användas för att ta oss an stora komplexa miljöutmaningar. Vi får höra mer om tävlingen med utmaningen: Hur skyddar, transporterar och kommunicerar vi mat i framtiden? Hur gör vi det samtidigt som vi förvaltar planetens alla resurser väl?

Malin Hedström, Energimyndigheten, presenterar hur  upphandling kan användas i stället för bidrag. Upphandling har resulterat i 6 + 2 stycken avtal med innovationsplattformar från norr till söder i Sverige. Syftet är att stötta och påverka accelerationen av startups och utveckling av nya energilösningar på väg mot kommersialisering och vidare expansion och export.

Anmälningen till webbinariet är nu stängd. Webbinariet kommer att spelas in.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter