Startsida

Innovationsupphandlingsarenan – en samlingsplats för att öka Sveriges innovationskraft och driva på utvecklingen till en hållbar omställning

Datum:
4 oktober 2021
Tid:
13:30 - 13:45
Plats:
Online
Arrangör:
Upphandlingsmyndigheten

Genom att arbeta tillsammans kan offentliga organisationer upphandla innovativa lösningar som gör det snabbare och enklare att kommersialisera forskning och innovation för att bidra till ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft och samhällets omställning för att nå målen i Agenda 2030.

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att inrätta en arena för innovationsupphandling, som ska driva på arbetet med att fler offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Innovationsupphandlingsarenan är katalysatorn i detta arbete och erbjuder hjälp och stöd till alla aktörer som jobbar inom offentlig upphandling.

Anmälningstiden till webbinariet har nu stängt.

Webbinariet kommer att spelas in, genom att delta godkänner du detta.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter