Start

Jubileumskonferens för Upphandlingsdialog Dalarna

Datum:
16-17 februari 2023
Plats:
Hotell Klockargården, Tällberg, Leksand
Arrangör:
Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, har stöttat kommuner, företag och myndigheter i att utveckla hållbar utveckling under 10 år. Den sista februari 2023 upphör UDD som projektorganisation och arrangerar därför en konferens om hur arbetet kommer att se ut i framtiden.

Arbetet för att skapa en fast plats för UDD efter projektets slut har pågått under hela 2022. Under konferensen kommer en presentation om vad som händer UDD-projektet efter den 1 första mars 2023. Konferensen kommer också att bjuda på erfarenheter om social och resurssnål upphandling.

Upphandlingsmyndigheten deltar i konferensen och generaldirektör Inger Ek kommer att prata om hur strategisk upphandling och samverkan bidrar till utveckling och regional tillväxt.

Mer information och anmälan på Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats