Start

Klimatet förändras – behöver du beakta det i din upphandling?

  • Event
Datum:
28 november 2022
Tid:
09.00 - 11.00
Plats:
Online
Arrangör:
SMHI

När klimatet förändras kan det leda till förändrade väderförhållanden och ökade risker för mycket höga temperaturer, skyfall, översvämningar och andra oönskade effekter. Det är risker som upphandlande organisationer kan behöva ta hänsyn till vid inköp. På webbinariet förklarar Upphandlingsmyndigheten och SMHI hur du gör.

Den 28 november presenterar Upphandlingsmyndigheten och SMHI ett nytt stöd som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling behöver beakta effekterna av ett förändrat klimat.

Stödet riktar sig till beslutsfattare, verksamhetsledare, projektledare, hållbarhetssamordnare, inköpare och upphandlare i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer. 

Jens Johansson, hållbarhetsspecialist från Upphandlingsmyndigheten och Anna Englund från SMHI informerar om och visar hur vägledningen kan användas.

Info och till seminarium om klimatanpassad upphandling hos SMHI

Webbinariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 17 november.

Om du tillhör en förordningsmyndighet

SMHI arrangerar även ett seminarium för så kallade förordningsmyndigheter. Det har gått ut en separat inbjudan från SMHI. Om du tillhör en förordningsmyndighet och inte har fått en inbjudan kontakta SMHI på  forordning@smhi.se. Med förordningsmyndigheterna menas myndigheter som berörs av Förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Övriga statliga myndigheter kan delta på förmiddagen och anmäla sig via länken.