Start

Lessons learned: How to collaborate on a Nordic level and work towards zero emission delivery of goods

  • Event
Datum:
14 september 2021
Tid:
12:00-14:00
Plats:
Online
Arrangör:
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Arbetar du med offentlig upphandling i ett av de nordiska länderna? Vill du också lära dig mer om hur man kan uppnå nollutsläpp av varor och hur man samarbetar mellan länder? Delta i detta webbinarium inom ramen för en gemensam nordisk beställardialog om utsläppsfria leveranser.

Elva nordiska städer och kommuner samt två norska inköpscentraler deltar i en nordisk beställardialog om utsläppsfria leveranser, med syftet att driva på arbetet mot logistik med noll utsläpp i nordiska städer.

I den nordiska beställardialogen ingår Aalborg, Bergen, Göteborg, Kaarina, Kristiansand, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Trondheim, Åbo och Örebro samt de norska inköpscentralerna Statens Innkjøpssenter and SKI.

De nordiska samarbetsparterna i projektet är Nasjonalt program för leverantörsutveckling (NO), DFØ (NO), Miljøstyrelsen (DK), Upphandlingsmyndigheten (SE) och Motiva (FI) på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

I detta webbinarium delar vi med oss av lärdomar från arbetet i detta projekt.

Webbinariet, och dess information, sker på engelska.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig (dfo.no)