Start

Mötesplats offentliga affärer

  • Event
Datum:
7-8 september 2022
Plats:
Stockholm, Nackastrandsmässan
Arrangör:
Hexanova Events

Välkommen till en konferens och mötesplats för offentliga affärer! Här behandlas allt från ny lagstiftning och rättspraxis till hållbar samhällsutveckling och upphandling i ett osäkert samhällsläge. Upphandlingsmyndigheten har ingått i programrådet 2022.

Exempel på programpunkter där vi medverkar: 

  • generaldirektör Inger Ek deltar i panelsamtalet "Formaliakrav vs. affärsmässighet"
  • chefsjurist Anders Asplund deltar i panelsamtalet "Hur upphandlar vi i ett osäkert samhällsläge"
  • Anderas Doherty och Sanna Burman medverkar i ett seminarium om upphandlingsstatistik där de bland annat berättar om vår nya statistiktjänst
  • hållbarhetsspecialist Joakim Thornéus håller ett seminarium upphandling som bidrar till cirkulär och fossilfri omställning
  • Magnus Lindbäck, statsstödsexpert och Anders Asplund, chefsjurist, håller ett seminarium om nya EU-regler för att motverka handelshinder.

Mer om Mötesplats offentliga affärer