Startsida

Mutor, korruption och otillåten påverkan

Publicerad 09 december 2020

En digital konferens i två dagar där företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och sin kunskap kring anti-korruption.

Arrangör: Insight Events
Plats: Online

Den digitala konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan har blivit framflyttad till den 26-27 april 2021. 

Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och sin kunskap kring anti-korruption. Du kommer bland annat få höra från två visselblåsare: Oscar Simonson, som larmade i skandalen kring Paulo Maccharini och Karolinska Universitetssjukhuset samt Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens fastighetsverk, som avslöjade grov korruption på Statens fastighetsverk. Dessutom kommer du få ta del av vad det nya visselblåsardirektivet innebär och vilka krav som ställs på arbetsgivare. 

Annika Gullans Wiklund, statsstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, deltar för att berätta om korruptionsrisker i inköpsprocessen samt hur du kan arbeta strategiskt för att förebygga korruption i offentlig upphandling.

Se program och anmäl dig till konferensen på Insight Events webbplats.