Start

Nya regler om överprövning börjar gälla

Datum:
1 juli 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling börjar att gälla den 1 juli 2022.

Det införs bland annat krav på att upphandlingsmål ska hanteras skyndsamt i domstol samt så kallade preklusionsfrister i överprövningsmål. Syftet med de nya reglerna är att processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar.

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling