Start

Nya och förenklade upphandlingsregler träder i kraft

Datum:
1 februari 2022

Från och med den 1 februari börjar nya regler för offentlig upphandling att gälla.

De nya reglerna kommer att gälla för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket kommer fortfarande gälla för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt Upphandlingsmyndighetens stöd som berörs kommer att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022