Startsida

Öppet intressentmöte om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Publicerad 18 juni 2021

Förvaltningen av hållbarhetskriterierna för livsmedel fortsätter under hösten 2021 då vi kommer se över de gemensamma animaliekriterierna och kriterierna för frukt och grönt. Vi drar i gång direkt efter sommaren med ett öppet intressentmöte. På mötet informerar vi om hur kriterieprocessen går till, tidsplaner för året och vad det innebär att delta i referensgrupp. Mötet kommer ske digitalt, så vi hoppas att många har möjlighet att delta.

Datum och tid: Onsdagen den 25 augusti kl. 10.00-12.00
Plats: Online

Vi bjuder in till ett öppet intressentmöte för att berätta om det planerade arbetet med hållbarhetskriterier för livsmedel under hösten 2021 och våren 2022. På mötet träffar du två nya ansikten från upphandlingsmyndigheten, Charlotta Sjöström och Maria Cosnier. Tillsammans ansvarar de för livsmedelskriterierna då Monica Sihlén är föräldraledig och Helena Robling är tjänstledig.

Upphandlingsmyndigheten är produktägare av hållbarhetskriterierna, men arbetar med rådgivande referensgrupper i kriterieprocessen. Under mötet kommer du att få veta mer om vad det innebär att delta i en referensgrupp och du kommer också kunna anmäla intresse för att delta.

Vem passar mötet för?

Mötet vänder sig främst till personer och organisationer med kompetens eller erfarenhet inom den offentliga affären på livsmedelsområdet. Du kan till exempel representerar någon av följande organisationer:

  • Upphandlande enheter (enhetschefer, beställare, upphandlare, måltidsansvariga, tekniska experter, controller, hållbarhetsstrateger)
  • Leverantörer och återförsäljare (produktutvecklare, anbudslämnare, hållbarhetsexperter, tekniska experter, producenter, förädlare
  • Branschorganisationer, intresseorganisationer, märkningsorganisationer, statliga expertmyndigheter, universitet eller forskningsinstitut. 

Digitalt möte

Mötet kommer ske digitalt. Som deltagare behöver du därför ha tillgång till en dator, mobil eller surfplatta samt god internetuppkoppling. En separat länk till mötet kommer att mailas ut till alla som anmält sitt deltagande.

Anmälan öppet intressentmöte

Anmälan till det öppna intressentmötet mailas till Charlotta Sjöström på följande mailadress: charlotta.sjostrom@uhmynd.se.

Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2021.

Anmälan referensgrupp

Om du inte har möjlighet att delta i intressentmötet går det bra att anmäla sig direkt till relevant referensgrupp.  Följande datum är inplanerade för de första referensgruppsmötena.

15:e september -  Gemensamma animaliekriterier (information om ursprung, transport till slakt, slaktmetod, EU-ekologisk vara och ansvarsfullt producerad fodersoja)

13:e oktober  - Frukt och grönt.

Maila ditt intresse till Maria Cosnier på följande mailadress: maria.cosnier@uhmynd.se och uppge vilken referensgrupp du önskar delta i.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar din anmälan kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.
Behandling av personuppgifter

Varmt välkommen!

Livsmedelsteamet via Maria och Charlotta