Startsida

Påverka kriterierna för hållbara leksaker och hobbymaterial

Publicerad 22 juni 2021

I september påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för leksaker och hobbymaterial. Revideringen görs i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 20 augusti om du vill vara med och påverka.

Datum och tid: Onsdagen den 2 september kl. 09.00-11.00 samt den 15 och 30 september samma tid.

Plats: Online

Leksaker är en produktgrupp som omfattar flera olika hållbarhetsaspekter. Många leksaker består av material som kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen. Barn är särskilt känsliga för effekterna av hälsoskadliga ämnen och därför är det viktigt att undvika sådana ämnen i leksaker.

Tillverkningen av leksaker och hobbymaterial har en global leveranskedja som omfattar ett flertal högriskländer. Risker i tillverkningen finns inom områden som mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption.

Sedan barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 ska barns bästa beaktas i upphandlingar som påverkar barn. Det finns därför ett ansvar att vid inköp ta med barns perspektiv och rättigheter i planering och utförande.

Våra kriterier gör det enklare att upphandla hållbara leksaker och hobbymaterial. Hålbarhetskriterierna omfattar produkter definierade som leksaker enligt leksaksdirektivet och därmed CE-märkts samt hobbymaterial som inte klassificerats som leksak. I revideringen av kriterierna kan omfattningen eventuellt komma att utökas.

Referensgruppen för leksaker och hobbymaterial är öppen för beställare, leverantörer, återförsäljare och andra med relevant expertis inom området. Anmäl dig senast 20 augusti till anette.svensson@uhmynd.se om du är intresserad. 

Referensgruppens möten 

Referensgruppen kommer att ha tre digitala möten under hösten. Det första mötet har fokus på miljökrav och det andra på sociala krav och tillgänglighet. På det tredje mötet tas samtliga hållbarhetsaspekter i kriterieförslaget upp. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina skriftliga synpunkter på de nya utkasten på kriterier som tas fram. Eventuellt kan det bli ytterligare ett möte i början av februari 2022.

Referensgruppsmötena är planerade att äga rum: 

  • torsdagen den 2 september klockan 09:00–11:00
  • onsdagen den 15 september klockan 09:00–11:00
  • torsdagen den 30 september klockan 09:00–11:00

Mötena hålls digitalt via Teams. 

Behandling av personuppgifter 

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. 
Behandling av personuppgifter